Font chữ bạn mua sẽ xuất hiện tại trang tải xuống, nếu chưa có liên kết tải về, vui lòng kiểm tra trang "đơn hàng" để thanh toán. Nếu đã thanh toán vui lòng đợi chúng tôi xử lý đơn hàng của bạn, nếu có vấn đề hãy sử dụng nút chat trên website.

Một liên kết để đặt mật khẩu mới sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Đăng ký tải khoản để tải lại các tệp bạn đã mua, lưu danh sách font yêu thích và nhiều ưu đãi khác.
Đăng ký